Arbejdspladsvurdering

En troværdig proces
Den gode APV-proces bygger et langt stykke hen ad vejen på troværdighed…. Når du opbygger troværdighed omkring processen, ja, så kommer de brugbare svar næsten af sig selv.

Troværdighed kræver punktlighed, gennemsigtighed og forudsigelighed. Vi hjælper dig med at forberede og styre en troværdig proces, som giver dine medarbejder lyst og mod på at deltage. Og vi opfylder selvfølgelig gældende lovgivning på området.

…og nu til handling
Resultaterne fra APV’en afspejler medarbejdernes oplevelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Du får et nødvendigt indblik i gældende udfordringer og vi hjælper dig til nødvendige ændringer og holdbare løsninger. SundTrivsels metoder muliggør en kort vej fra udfordring til handling.

APV- og trivselsmåling i ét
Du kan med fordel samle trivsels- og APV-målingen i én og samme måling. Der er utallige koblinger mellem de to og med en integreret spørgeramme, hvor trivsel, arbejdsmiljø og sundhed forenes, kommer du hele vejen rundt – i én og samme proces.

På den måde reducerer du tiden brugt på planlægning, gennemførelse og opfølgning. Vi hjælper dig med at organisere arbejdet i et samspil mellem HR og AMO.