Botox og dets virkning

Hvad er Botox?

Botox (Botulinum toxin A) er et protein, der findes i jordbakterier. Stoffet er kendt for i gamle dage at give pølseforgiftning. Giften opstår, når bestemte bakterier får lov at leve lidt for længe i dårligt opbevaret eller dårligt tilberedt kød. Botox blokerer nerveenderne i en muskel, så den ikke kan trække sig sammen i 3-6 måneder. Det betyder, at musklen slapper af, den overliggende hud glattes ud, og eventuelle rynker forsvinder. I 1970’erne fandt man ud af, at giften kunne bruges medicinsk. Det viste sig, at stoffet havde en gunstig virkning på visse muskelspasmer, der faldt til ro, når stoffet blev tilført. Stoffet anvendes til behandling af bl.a. muskelspasmer i øjenomgivelserne, blærespasmer, muskelspasmer i halsmuskulaturen og muskelspasmer i benene. I år 2000 blev Botox anerkendt til kosmetisk behandling af rynker i Danmark.

Hvordan virker Botox?

Botox forhindrer frigivelsen af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvorved nerveimpulser til musklerne blokeres. Musklerne hindres dermed i at trække sig sammen, hvilket medfører, at den overliggende hud bliver glat og uden rynker. Botox er særlig velegnet til behandling af rynker i den øvre del af ansigtet: rynker mellem brynene, panderynker og smilerynker omkring øjnene. Men kan også udglatte rynker i den nedre del af ansigtet: rynker omkring munden og rynker på halsen. Præparatet kan endvidere anvendes til at nedsætte svedproduktionen i hænder og armhuler.

Forholdsregler inden behandling

En uge før planlagt behandling skal man undgå at indtage Magnyl, Treo, Brufen, Ibuprofen samt fiskeolie eller andre stoffer, der kan nedsætte blodets størkningsevne. Denne forholdsregel er blot for at hindre blålig misfarvning omkring indstiksstedet.

Behandling og resultat

Små mængder Botox eller Dysport sprøjtes ind under huden i musklen på udvalgte steder med en tynd kanyle. Virkningen på de behandlede muskler indtræder efter nogle døgn. Den største effekt ses efter et par uger. Virkningen forsvinder efter 3-6 måneder. Behandlingen kan gentages med måneders mellemrum, når de uønskede rynker dukker frem igen. Virkningen på svedproduktion i armhuler og hænder er ofte af længere varighed – helt op til et år.

Forholdsregler efter behandling

Efter behandlingen skal man i timerne efter undgå at berøre det behandlede område. Endvidere skal man ikke lægge sig ned de første par timer efter behandling i ansigtet. Derved undgås displacering af præparatet og dermed risiko for uønskede virkninger.

Eventuelle bivirkninger

Man kan selvfølgelig mærke, når stoffet bliver sprøjtet ind. Det føles som en kortvarig smerte og svien. De hyppigste bivirkninger er rødmen og hævelse i det behandlede område. Enkelte kan ved behandling af den øvre del af ansigtet udvikle hovedpine 1-2 dage efter behandlingen. Der er kun registreret få og midlertidige bivirkninger ved anvendelse af Botox til kosmetisk behandling, når det bliver anvendt af læger med passende kvalifikationer. I sjældne tilfælde kan der efter behandlingen optræde sænkning af enten det øvre eller nedre øjenlåg eller lammelser i den nedre del af ansigtet i form af hængende mundvig. Disse gener svinder af sig selv inden for 2-4 uger. Enkelte kan blive immune over for stoffet, hvilket medfører, at det ikke virker. Se yderligere information på: www.laegemiddelstyrelsen.dk under bivirkninger ved botulinumtoksin.

Er Botox farligt?

Botulinumtoksin er det mest potente toksin, der findes. Giften er så kraftig, at der kun skal 450 gram til at slå hvert eneste menneske på Jorden ihjel. Siden markedsføringen begyndte, er der registreret 600 alvorlige bivirkninger, hvilket svarer til mindre end 10 ud af 10.000 behandlede patienter. Dette tal skal ses i forhold til, hvor mange brugere der er, og at den dosis, man bruger i medicinsk behandling til patienter med f.eks. muskelspasmer, er omkring 10-20 gange højere end den dosis, man bruger i kosmetisk behandling. På den baggrund er det en forsvindende lille del, der får problemer med Botox efter kosmetisk behandling. Hvis injektionsteknikken, doser og behandlingsområde overholdes, er det ekstremt sjældent, man ser alvorlige bivirkninger.

Præparatet er relativt nemt at anvende, når det sprøjtes ind i den øvre del af ansigtet. Anvendelse i den nedre del af ansigtet kræver betydelig større erfaring og bør kun foretages af speciallæger med stor erfaring inden for området. Såfremt toksinet ved et uheld rammer halsmuskulaturen, kan der opstå synke- og talebesvær.

Er der nogen hindringer for behandling?

Såfremt man er gravid, ammer eller lider af særlige muskelsygdomme, må man ikke få behandling med Botox. Behandling af ældre patienter skal foretages med forsigtighed. Se www.laegemiddelstyrelsen.dk under bivirkninger ved botulinumtoksin.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.