Coaching

Vores coaching har rødder i den systemisk-narrative tilgang, og vi arbejder altid ud fra et ressourceorienteret, nysgerrigt og ikke-dømmende grundlag. Vi stiller de nysgerrige, undrende, belysende og måske provokerende spørgsmål, der skubber til gamle vaner og måder at håndtere (arbejds-)livet på.

Individuel coaching
Individuel coaching tilbydes til ledere og medarbejdere og kan foregå på arbejdspladsen eller hos SundTrivsel. 2-5 sessioner er den gennemsnitlige længde på et coachingforløb, men det kan justeres efter behov.

Gruppecoaching
Gruppecoaching kan være særligt brugbart i fx. ledelsesteams, der har behov for at styrke teamstrukturen. I gruppecoachingen får deltagerne mulighed for sammen at reflektere over deres konkrete udfordringer – fx. samarbejdet i deres ledelsesteam, styrkelse af deres fagområde, samarbejde på tværs af faggrænser eller udvikling af særlige indsatser og aktiviteter mv.

Coaching ved psykolog
Al coaching varetages af vores erfarne psykologer. Coachingen tilbydes om enkeltstående sessioner eller et længere coachingforløb alt efter behov.