Den anerkendende tilgang

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker og lade sig inspirere af det, og at være nysgerrig på hinandens forskelligheder, så samarbejdet om kerneopgaven styrkes, og arbejdsglæden stiger.

SundTrivsel tilbyder workshops, foredrag, rådgivning og proceskonsultationer for både medarbejdere og ledelse, hvor I lærer at bruge den anerkendende tilgang – også kaldet den værdsættende samtale, (Appreciative Inquiry) som et produktivt værktøj i dagligdagen.

Når man går i gang med at arbejde anerkendende, ligger den største udfordring ofte i at kunne skifte perspektiv fra at være ”problemorienteret” til i stedet at fokusere på alt det, der er gået godt og på, hvordan vi kan bruge de positive erfaringer, vi gør os.

Vi har ofte tendens til at fokusere på problemer, fejl, mangler og skyld, når vi ønsker at ændre eller forbedre noget i vores arbejde. Sådan ”plejer” vi at gøre det. Det gjorde vi forkert. Det nåede vi ikke.

Det fremmer hverken trivsel eller arbejdsglæde, og ofte bliver løsningerne ikke meget bedre i sidste ende.

I den anerkendende tilgang fokuserer man i stedet på ressourcer, succeser og ønsker til fremtiden og på at anerkende hinandens værdier, arbejdsmåder og input. På den måde opnår vi større trivsel, mere arbejdsglæde og samarbejde, og vores tillid til hinanden vokser.