Den motiverende samtale

Den motiverende samtale har som formål at hjælpe en person, der ønsker forandring i sit liv, fysisk såvel som mentalt, gennem fokus på ressourcer, indsigter og den begejstring, der vokser frem af at ændre sit eget liv positivt.

Vi anvender den motiverende samtale i forbindelse med motivation til forskellige livsstilsændringer, typisk under gennemførelse af individuelle sundhedsprofiler, kostvejledningsforløb, motionsvejledning etc.

Under den motiverende samtale reflekterer vi på medarbejdernes følelser og oplysninger om hans eller hendes egen sundhedstilstand. Vi ser på kropssproget, og gentager, omskriver eller resumerer for at skabe selvindsigt. Og vi lytter aktivt. Alt sammen for at få medarbejderens egen historie.

Gennem samtalen stimulerer vi medarbejderen til at:

  • Identificere sine egne vigtige personlige mål.
  • Indse modsigelser mellem mål og adfærd.
  • Opstille valgmuligheder så vedkommende selv kommer med løsningsforslag.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.