Erhvervspsykologisk tilgang

Erhvervspsykologerne tager udgangspunkt i et systemisk og narrativ teoretisk perspektiv, som bygger på den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori.

I vores arbejde med at forbedre trivsel og sundhed fokuserer vi på relationerne mellem medarbejdere og på de historier, man i fællesskab fortæller og tager med sig.

De historier, som gennem tiden bliver opfattet som ”virkeligheden” i en organisation, er fx historier om, hvordan ”vores” virksomhed er, hvordan ”vores” måde at samarbejde på fungerer, eller hvad der er ”det normale” hos os.

Det vil sige, at det, medarbejderne fokuserer på og snakker om, er dét der skaber virkeligheden og samværet i organisationen. Og der findes mange forskellige versioner af denne virkelighed, og mange forskellige måder at fokusere på og snakke om tingene.

Historierne eller ”virkeligheden” forandrer sig i takt med påvirkninger udefra og i takt med ansættelser, opsigelser og forfremmelser af medarbejdere. Når vi arbejder med forandringer og udvikling i organisationer, ser vi således ikke på organisationen som en stabil og fastlåst størrelse, men som et dynamisk netværk af fællesskaber og relationer, hvor forandringer og udvikling starter med ændringer i sprog og kommunikationsmønstre.