Høreundersøgelse

De foretager høreundersøgelser på arbejdspladsen, så dine medarbejdere undgår unødig transporttid.

Supplement til øvrige undersøgelser
Ofte vælger vores kunder at lade høreundersøgelsen indgå som et supplement til eksisterende tilbud, eksempelvis sundhedsprofiler eller helbredskontrol til natholdsarbejdere. Lad os tage det, når vi nu er ved det.

I slipper for det praktiske. Vi orienterer Arbejdstilsynet og sikrer overholdelsen af lovkrav på området.

Skriv et svar