ISA, sundhed og arbejdsmiljø

SA betyder at tænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø sammen. Fokus på sundhedsfremme og arbejdsmiljø kan være med til at fastholde medarbejderne og forebygge fysisk og psykisk nedslidning.

ISA er en forkortelse for Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø. Når I som virksomhed arbejder målrettet med ISA, opnår I at forebygge smerter og fysisk/psykisk nedslidning, som kan resultere i langtidssygefravær.

Dette gælder ikke kun i forhold til seniorer, men i høj grad også i forhold til personer, som ellers er i fare for udstødelse eller i fare for enten fysisk eller psykisk at blive nedslidt.

Arbejdsmiljørådet kom i 2011 med et idekatalog til, hvordan virksomheder og kommuner kan arbejde med ISA.

To af vores projekter er i dette katalog fremhævet som gode eksempler på at implementere ISA.

Målet med ISA-indsatsen er, at arbejdspladsen sikrer, at medarbejderne bevarer et godt helbred, oplever større trivsel, øger livskvaliteten og får større arbejdsglæde. Dette giver også en økonomisk gevinst for virksomhederne, da al forskning understreger, at sunde og tilfredse medarbejdere er mere effektive og mindre syge.