Ledersparring

Bordet fanger… ikke
Ledersparring inspirerer dig og udvider dit handlerum. Ledersparringen er din mulighed for at tænke højt og afprøve tanker, initiativer og planer over for en kvalificeret modspiller uden at ”bordet fanger” og uden at involvere medarbejdere eller kolleger.

Hos dig eller hos os?
Ledersparring foregår som en fortrolig samtale på din arbejdspladsen eller hos os. En alternativ løsning er telefonisk sparring via vores ledersparring-hotline. Samtalen varer typisk 0,5-1,5 time afhængig af behov og tidsmæssige ressourcer.