Magnesium hjælper mod astma

Næsten alle får langt mindre magnesium i kosten, end folk fik før. Det lader til, at astmatikere af den grund mærker meget mere til deres sygdom end nødvendigt. Men problemet er næsten ikke undersøgt. Magnesium hjælper mod astma. Næsten alle får langt mindre magnesium i kosten, end folk fik før. Det lader til, at astmatikere af den grund mærker meget mere til deres sygdom end nødvendigt. Men problemet er næsten ikke undersøgt. Man skal tage magnesium alvorligt. Det er et livsvigtigt mineral, men mange får langt mindre end de 3-400 milligram om dagen, man anser for tilstrækkeligt. Før industrialiseringen fik man gennemsnitligt ca. 500 mg om dagen. I dag får mange mindre end det halve. Flere rapporter har de senere år sat mangel på magnesium i forbindelse med astma og allergi. I 1994 viste en engelsk undersøgelse f.eks., at jo mere magnesium, astmatikere fik, jo bedre var deres lungefunktion. De, der fik 500 mg om dagen, havde 25% bedre lungefunktion end dem, der fik 400 mg – bedømt ved den mængde luft man kan puste ud på ét sekund. Astma var før i tiden ikke særligt udbredt. I dag er det en hårrejsende almindelig sygdom. Ca. hver tiende danske skolebarn har astma. I Aberdeen har hver fjerde barn i otte-årsalderen det. Hyppigheden er mere end tredoblet siden 1970-erne, og ingen har nogen fornuftig forklaring. Hvad nu, hvis magnesiummangel er en del af årsagen? Under et astmaanfald trækker bronkierne sig sammen, så luften hverken kan komme ud eller ind. Men allerede i 1912 viste den berømte læge Trendelenburg, at sammentrækningen modvirkes af magnesium. Det var på køer, men samme virkning blev i 1936 påvist på mennesker. Alligevel er der gjort forbavsende få lodtræknings forsøg for at undersøge virkningen på astma. Indtil nu har der siger og skriver foreligget to. Det ene (fra 1997) viste, at magnesium mindsker symptomerne hos voksne astmatikere. Det andet (fra 2003) viste ingen ting, men det skyldtes antageligt, at patienterne fik så megen astmamedicin, at der ikke var noget at forbedre. Mindre allergi. Nu har et hold brasilianske læger gjort et tredje forsøg. De har undersøgt 37 børn og unge (7-19 år) med vedvarende moderat astma og allergi. Alle fik medicinsk behandling i form af en astmaspray med bronkieudvidende medicin og binyrebarkhormon. Desuden havde de en akut-virkende spray til brug ved forværring. Denne behandling blev hos de 18 af børnene suppleret med 300 mg magnesium dagligt i to måneder. Resten fik placebo (”kalkpiller”). Hvem der fik hvad, afgjorde man ved hemmelig lodtrækning. Magnesium hjalp. De, der fik magnesium, havde i de to måneder betydeligt færre dage med astmaforværring (hhv. 12 og 17). Samtidig havde de væsentligt færre dage, hvor de tyede til den akut-virkende spray (hhv. 7 og 12). Trods det lille forsøg var forskellene statistisk meget sikre. I tilgift reagerede de behandlede langt mindre på de traditionelle priktest i huden, man bruger til at undersøge for allergi. De blev faktisk mindre allergiske! Desuden kunne man måle, at deres bronkieslimhinder var klart mindre irritable. Det er indlysende, hvad man må konkludere: Det ser ud til, at Trendelenburgs gamle opdagelse holder vand. Men magnesium er et meget billigt mineral (en depottablet med 360 mg koster lidt over en krone), som ingen kan tage patent på. Hvem vil betale for yderligere undersøgelser? Tag ikke fejl af magnesium og det kendte, tungtopløselige afføringsmiddel Magnesia (magnesiumoxid). Selv store mængder magnesia vil ikke forbedre magnesiumstatus. Derimod får man tynd mave.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.