Mobning

Det, vi helst ikke taler om..
Mobning er forbundet med skjulte dagsordener, uklare rollefordelinger, mindreværd og ikke mindst tabu. Næppe optimale rammer for høj trivsel og god performance… Berøringsangsten gør det svært at håndtere, både for dem, der udsættes for mobning og dem, der står ved siden af.

Tal om det
Vi hjælper din arbejdsplads til at tage tyren ved hornene ved at imødegå eksisterende mobbeproblemer og forebygge nye. Vi sætter primært ind på gruppe- og ledelsesniveau med en variation af forløsende og forebyggende processer.