Overlevelse på mælk

The survival advantage of milk and dairy consumption

Kommentar til The survival advantage of milk and dairy consumption: an overview of evidence from cohort studies of vascular diseases, diabetes and cancer. Elwood PC, Givens DI, Beswick AD, Fehily AM, Pickering JE, Gallacher J.  J Am Coll Nutr 2008 Dec;27(6):723S-34S.

Den glade nyhed, at nu er det sundere at drikke mælk end ikke at drikke mælk er overdrevet i forhold til det studiet bag kan bære.

Studiet beskæftiger sig kun med voksne

Studiet beskæftiger sig kun med voksne. Hele problematikken hvad mælk gør ved børnenes helbred er således forbigået. Vi står med voksne og betragter kun, hvad et fortsat forbrug af mælk – måske – gør ved dem. Hvor stort et ansvar har mælkedrikning i barndommen for, at den voksne har udviklet diabetes, åreforkalkning og siden får en eller anden cancerform. Det kan det ikke besvare. Det er heller ikke formålet.

Forfatterne angiver at nu kan det være nok med at fokusere på skadeeffekter af mælk og mælkeprodukter og i stedet se på, hvorfor mælk er gavnlig.

Forfatterne anfører at arkæologiske fund har vist

Forfatterne anfører at arkæologiske fund har vist, at det at mennesker i det nordlige Europa er blevet tolerante overfor laktose op i voksenalderen ikke er mere end en 7000 års nyhed. Ellers har det normale været, og er det fortsat, at mennesker i verden ophører med at producere laktase til at nedbryde mælkesukkeret, når amningstiden er overstået.

Af en eller anden grund har nordeuropæere udviklet et afvigende! gen, der gør dem i stand til at omsætte laktose op i voksenalderen. Det gav muligvis nogle overlevelsesmæssige fordele i et spirende agrarsamfund, hvor jagt bliver mindre dominerende og korn som føde mere dominerende. Mælk bliver en proteinkilde af værdi.

Et er at overleve. Noget andet er at bevare sundheden.

Der er forskel på dette tidlige mælkekonsumerende menneske og nutidens mennesker. Det øvrige kostindtag er anderledes, der er forskel i mængder af føde og der er forskel i aktivitetsniveau og formentlig familieforhold og stressniveau. Pasteuriseringens og homogeniseringens indflydelse berøres ikke.

Kommentarerne i pressen viser, at man bruger studiet til at feje betænkeligheder ved mælk af banen. Det gør det vanskeligt for de grupper, der vitterligt har problemer med mælk.  En voksende gruppe, der oplever at de fungerer bedre, når de udelader mælk.

I stedet for en overlevelses gevinst

I stedet for en overlevelses gevinst kunne man lige så vel konkludere, at mennesker, der er blevet voksne og har bevaret deres sundhed, er bedre rustede til at tåle mælken end de der allerede er blevet syge. Studierne ser jo på, hvem der bliver syge i observationstiden.

Vi står således med en selekteret overlevende population, hvis gener har kunnet modstå mælken. Nu skal vi så se, hvem af dem, der kan stå distancen fremefter. Vel at mærke i en nordeuropæisk befolkning – ikke en sydeuropæisk, afrikansk, asiatisk, mellemøstlig eller sydamerikansk befolkning. Indvandrere fra disse områder må vi huske ikke tåler mælk som nordboerne gør det.

Studiet beskæftiger sig med prospektive

Studiet beskæftiger sig med prospektive (fremadskuende)  kohorter (grupper) og case-control studier (man tager en syg og matcher med en rask), som der laves meta-analyse på. Randomiserede interventionsstudier på dette felt er fraværende. Imidlertid er der en del studier der alligevel ikke er prospektive.

De bygger på personernes hukommelse om hvor meget de normalt indtager. En del af studierne er oversigtsartikler, der selv bygger på et udvalg af artikler. I det hele taget skal man være opmærksom på hvad der medtages og hvad der udelades. Der eksisterer mange andre undersøgelser af lige så god værdi, men de indeholder bare ikke alle de data, denne gruppe forfattere har valgt at bruge som udgangspunkt. Hvad ville de gøre ved konklusionen?

Nu skulle man tro der var valgt mange studier

Nu skulle man tro der var valgt mange studier. Men nej: 15 studier beskæftiger sig med blodprop i hjernen (stroke) (7) og hjerte-karlidelser (11) (der er åbenbart overlap i diagnoserne) – ganske vist med en anselig mængde personer involveret. 4 studier beskæftiger sig med diabetes. Der var 4 case-control studier for blodprop i hjertet og 4 for det metaboliske syndrom. Hver sygdomsgruppe behandles for sig.

Personer der slet ikke indtager mælkeprodukter udelukkes, da de ikke anses for repræsentative – det er ikke meningsfyldt at medtage dem, siger forfatterne. Altså ikke veganere f.eks. Der findes en del studier med veganere, der viser en fordel ved ikke at drikke mælk.

Der nævnes nogle studier der går mod trenden i konklusionen

Der nævnes nogle studier der går mod trenden i konklusionen. Af forskellige grunde udelukkes de af beregningerne, så de ikke flytter resultatet i en anden retning. Det angives ved et studie, at resultatet forstyrrer forfatternes konklusion. Så det udelades. I Nurses Health Study viser der sig en høj risiko ved indtag af fedt fra drøvtyggere, hvilket forfatterne oversætter til mælkefedt (det kunne også komme fra oksekød). Det afvises med at andre studier har vist noget andet – og de udelades af beregningerne.

Der eksisterer ikke brugbare studier vedrørende cancer. Derfor har forfatterne taget en opgørelse fra World Cancer Research Fund. Den angiver nedsat risiko for coloncancer og måske, måske ikke for blære cancer, men risiko for prostatacancer. Til dette sidste indføjes der behændigt en reservation overfor om det nu kan være rigtigt. Øvrige cancerformer menes ikke at have vist bemærkelsesværdige sammenhænge med mælkeindtaget.

Man angiver at fokusere på studier med mager mælk

Man angiver at fokusere på studier med mager mælk og udelukker da også data for fed mælk, der vælter statistikken. Senere indrømmer man så, at en del af studierne alligevel bygger på fed mælk, idet mager mælk på de angivne studietidspunkter slet ikke var i handelen. Så konklusionerne for mager mælk holder ikke.  Man ved faktisk slet ikke hvordan mager mælk påvirker sundhedstilstanden. Og endelig er det muligt at forbrugere af mager mælk på anden vis er mere helsebevidste, så der er andre årsager til et gunstigt udfald.

Forfatterne medgiver at deres konklusioner er usikre, men fremholder alligevel, at det nu er endegyldigt vist at mælk er sundhedsfremmende. Nu skal vi studere de sunde egenskaber ved mælk!

Mælkeprotein kan bidrage til åreforkalkning

Det lader til at når det drejer sig om åreforkalkning er mælkefedtet af mindre betydning i forhold til mælkeproteinet. I et dyrestudie, hvor man gav sojaprotein, kødprotein eller mælkeprotein så man mindst årefokalkning hos de der spiste kødprotein, dernæst kom sojaprotein og værst stod mælkeproteinet.

Kulhydratfattig kost for sundhed og vægtreduktion LCHF – Low Carb-High Fat.

Ca. en fjerdedel (23%) af den svenske befolkning søger at tilpasse deres kost til LCHF

Ca. en fjerdedel (23%) af den svenske befolkning søger at tilpasse deres kost til LCHF. 5% har lagt helt om til LCHF. Det viser en forbrugerundersøgelse udført af analysefirmaet Demoskop udfra en rundspørge til 1000 repræsentativt udvalgte personer.

Samtidig kan man i Sverige notere at antallet af nydiagnosticerede diabetikere falder – modsat f.eks. i Danmark.

Det svenske Livsmedelsverket og Folkhälsoinstituttet anbefaler fortsat letmælk, letmargarine og påstår at hvidt brød fortsat er bedre end inget brød, da brød giver mættende kulhydrater.

Sødt gør sur, urolig og tyk.

Fedt gør sød, fredelig og slank.

Dette kostprogram er taget fra den svenske læge Annika Dahlqvists blogg http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika.

Læs også mere og følg med i udviklingen ved at abonnere på

LCHF-Magasinet –  www.lchfmagasinet.se

LCHF definitionen:

Strikt LCHF: Max 10 gram kulhydrat pr. dag (ca. 2 energi%).

Normal LCHF: Max 25 gram kulhydrat pr. dag (ca. 5 energi%).

Øvre grænse for LCHF: Max 50 gram kulhydrat pr. dag (ca. 10 energi%).

Kulhydratreduceret kost (”liberal LCHF”): Max 100 gram kulhydrat pr. dag (ca. 20 energi%).

I LCHF-kosten indgår kød, fugl og fisk, naturlige fedtstoffer, helst mættet fedt f.eks. smør, fløde, kokosfedt. Grøntsager der udvikler sig overjordniveau.

Dette udelader alle former for korn og deres produkter, (herunder majs), kartofler og rodgrøntsager.

Hvis man vil holde sig til LCHF-kosten

Hvis man vil holde sig til LCHF-kosten vil det være umuligt at komme op over kulhydratgrænserne ved blot at spise grøntsager, der har udviklet sig over jordoverfladen. Vil man f.eks. nå op på 20% kulhydrat i retten skal der tillægges omkring 3 kg grøntsager der udvikler sig over jordniveau. Af asparges, hvis det er din yndlingsspise, skal du indtage 60 portioner kogt asparges (500 portioner konserves asparges svarende til ca. 17,5 kg – til hvert måltid. Du kan også klare det med 55 kg kogt spinat – per måltid.

Hvor meget kulhydrat man vil spise er naturligvis den enkeltes valg

Hvor meget kulhydrat man vil spise er naturligvis den enkeltes valg. Har man metaboliske problemer (overvægt, nedsat insulinfølsom, diabetes, hjerte-kar sygdom, åreforkalkning) altså forstyrrelser i kulhydratomsætningen og insulinbalancen får man mest ud af at tilpasse sin kost til definitionen.

Og hvor meget spiser man? Man spiser når man er sulten og holder op med at spise når man ikke længere er sulten. For at mærke dette er det vigtigt at tage sig tid til at spise så maven kan nå at fortælle dig når den har fået nok.

Nogle fjollede pattedyr spiser som hobby, af sociale hensyn, for fælles hygge, fordi de ser TV – det svarer til at tanke bilen selvom tanken er fuld. Resultatet er synligt.

Low Carb High Fat kosten

Low Carb High Fat kosten vil skulle stå sin prøve i forskningsstudier. De vil ikke være lette at lave, da de fordrer at en gruppe personer skal holde sig til en bestemt kost over lang tid. Risikoen er at personer ikke bryder sig om kosten, eller måske finder ud af undervejs at en anden kost ser bedre/sundere ud og derfor vil skifte til den. Så derfor er fremadrettede koststudier meget vanskelige. Bagudrettede studier, hvor man spørger hvad folk har spist giver også usikre svar da man ofte ikke kan huske præcis hvad man spiste.

Men skal der laves studier på kost – LCHF, diabetskost = højkulhydratkost eller andre så er det nødvendigt at kunne definere hvad de står for. Ellers bliver resultaterne ligegyldige og forskningsverdenen vil anvende forkerte kostformer til at miskreditere den ægte LCHF-kost med.

LCHF

Kulhydrater er lig sukker og stivelse. Kulhydrater er blot sukkerkæder, hvilket gør det hele lettere at forstå.

Baggrund

Eftersom man ikke forhøjer blodsukkeret på en kulhydratfattig kost udebliver øgningen af insulin, der ellers ville følge af et højt blodsukker. Insulinet sænker nemlig blodsukkeret hurtigt, hvilket gør at man hurtigt føler sig sulten igen efter et måltid. Insulinet lagrer derudover fedt og blokerer fedtforbrændingen. Insulinet omdanner overskydende kulhydrater til fedt.

Kroppen fremstiller det blodsukker, den skal bruge, fra proteinet i føden. Man opnår derved et stabilt passende blodsukker i stedet for de blodsukkersvingninger som kulhydraterne forårsager.

Fedtforbrændingen giver energi til musklerne og selv hjernen kan bruge produkter fra fedtforbrændingen, ketoner, som energi.

Hvis man spiser en passende mængde fedt og protein sammen med mange grøntsager, er det få kalorier og man går ned i vægt uden at mærke nogen nagende sult. Forskningen viser at det ikke er farligt at øge andelen af fedt og protein i kosten.

Yngre blodkar med LCHF og Arginin

Ved hjælp af LCHF-kost og tilskud af Arginin, en aminosyre, er det vist at det er muligt at forbedre blodkars elasticitet. Dette afspejler en reduktion! I årefokalkningen. Arginin virker ved at øge mængden af NO – nitrogen oxid – der er vigtig for blodkarrenes spændstighed. LCHF-kosten nedsætter den generelle tilstand af inflammation, som ellers er den væsentlige faktor i dannelsen af åreforkalkning.

 Kokosfedt mod neurologiske sygdomme

Der er ved at danne sig information om at neurodegenerative sygdom såsom Parkinson, ALS, Dissemineret Sklerose, Alzheimers m.fl. kan skyldes insulinresistens i hjernen. Dette er før der kan ses noget tegn på insulinresistens i kroppen generelt.

Der findes også personer der oplever lavt blodsukker, hvor de bliver ukoncentrerede eller aggressive, får det ubehageligt og har brug for noget at spise. For en del af disse gælder at blodsukkeret på de tidspunkter er normalt. Det normale blodsukker kan skygge over, at hjernen mangler sukker, fordi den har insulinresistens. Det er imidlertid for tidligt at sige at denne tilstand af ”lavt blodsukker” er en risikomarkør for senere at kunne udvikle neurodegenerative sygdomme.

Lægen Mary Newport fra Florida (www.coconutketones.com) oplevede at hendes mand blev tiltagende dement, med tiltagende dårlig hukommelse, forvirring og depression. Gennem studier fandt hun frem til et alzheimermiddel, som viste sig at være afledt af kokosolie. Hun begyndte herefter at give sin mand 100% jomfru-kokosfedt, to spiseskefulde dagligt. Allerede samme dag viste han fremgang i en demenstest og to dage senere lettede tågen og han begyndte at mindes og samtale med sin kone, samt få bedre humør.

Kokosfedtet

Kokosfedtet omdannes i leveren hurtigt til ketonstoffer. Den insulinresistente hjerne kan da benytte ketonstofferne i stedet for sukker som brændsel i cellerne. Dette kendes fra LCHF kosten og det kendes fra ketogene diæter, diæter med en udpræget lav kulhydratmængde. Uden sukker begynder kroppen at nedbryde fedt. Derved skabes affaldsproduktet ketonstof, der bliver brugt som brændstof i cellerne. I overgangsperioden fra sukker til fedt-forbrænding kan ses ophobning af ketonstof indtil kroppen har vænnet sig til at brænde ketonstofferne af. Derfor kan der ved brat overgang til lavkulhydratkost forekomme ubehag de første dage i form af træthed og sult.

For personerne med ”lavt blodsukker” er det derfor også ofte sådan at noget sødt eller brød ikke er nok til at rette op på situationen. Der skal noget mere substantielt til som f.eks. kød – og dermed fedtstoffer.

Selen og Q10 mindsker hjerte-kar-dødeligheden hos ældre

Et svensk studie

Et svensk studie har vist at 200 mikrogram Selen og 200 mg Q10 over 5,2 år sænker dødeligheden af hjertekarsygdomme til 5,9 % i den aktive gruppe mod 12,6 % i kontrolgruppen. En markør for hjertets funktionsevne og helbredstilstand n-terminal-proBNP, som stiger ved skader, var ligeledes signifikant lavere i den aktive gruppe sammenlignet med kontrolgruppen. På ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) fandtes en bedre hjertefunktion hos de behandlede.

Studiet bestod af 443 personer fra 70-88 år der blev fulgt i 5,2 år. Udover det positive resultat kunne man fastslå at antal behandlede i 5 år for at redde en person fra et dødsfald (Numbers Needed to treat – NNT) var 15. Dette er bedre end hvad gælder gængse lægemidler som f.eks. statiner. Der var ingen bivirkninger i forbindelse med indtagelsen af Selen og Q10.

International Journal of Cardiology 22 maj 2012 Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens.  

 -Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U.

Den korte udgave af en lang fortælling om hvordan kolesterol og fedt blev bandlyst og sukker og stivelse kom ind i varmen.

I 1952

I 1952 kom Ancel Keys med sine undersøgelser af sammenhængen mellem kolesterol og hjerte-karsygdom. De viste en overbevisende sammenhæng – blot med den hage, at den var fremkommet ved at selektere kraftigt i de repræsenterede lande hvorfra der på det tidspunkt var data. Tog man mange flere lande med forsvandt sammenhængen og det hele så ret tilfældigt ud. Ancel Keys havde i øvrigt den opfattelse at mennesket ikke behøvede fedt i sin kost. Fedtet kunne opnås gennem syntese fra kulhydrater.

Margarinen var kommet på markedet og det lod til at være presserende at finde en god anledning til at få dette nye produkt markedsført. Myten om det farlige mættede fedt opstod. En række undersøgelser blev fremlagt som støtte for ideen om det farlige mættede (animalske) fedt. Blot havde disse også en hage – nemlig at de ikke viste det ønskede. Alligevel fastholdt man i konklusionerne at mættet fedt og hjerte-karsygdom var indbyrdes forbundne.

Kolesterolet

Kolesterolet var det brådne kar og især LDL-kolesterolet. Mange undersøgelser blev foretaget. Men selvom man fastholdt at mættet fedt, kolesterol og især LDL-kolesterol var skyld i den stigende epidemi af hjerte-karsygdomme, så gav undersøgelserne ved nærmere eftersyn ikke støtte for denne hypotese.

Der kom efterhånden kolesterolsænkende præparater på markedet: B-vitaminer og fibrater. De havde dog ikke nogen særlig sænkende effekt og kunne ikke bestyrke ideen om det slemme kolesterol, LDL-kolesterol og mættede fedt. Alligevel holdt man fast i ideen på et spinkelt grundlag.

Endelig i 80´erne dukkede statinerne frem. Virkeligt effektive til at sænke kolesteroltallet. En vis effekt på hjerte-kar-sygeligheden hos diabetikere og hjertesyge, men ingen effekt for raske, ældre og kvinder. Ufortrødent blev og bliver statiner givet til alle med et kolesterol over 5 – uden støtte i den videnskabelige litteratur. En stor vurdering af mange studier viser at et kolesterol op til 7 hos raske ikke bør udløse behandling med kolesterolsænkende medicin. Det giver flere bivirkninger end gavn.

Statiner har en effekt men kolesterolsænkningen er måske blot en bieffekt. Den egentlige effekt ligger i dens inflammationsdæmpende effekt. Inflammation i karrene dæmpes og dermed tendensen til at danne åreforkalkning. De senere studier viser denne effekt – uden nogen sammenhæng til kolesterolkoncentrationen.

En række koststudier

En række koststudier, ikke mindst lav-kulhydrat høj-fedt kosten viser god effekt overfor hjerte-karsygdom og diabetes, men ændrer ikke kolesterol og indeholder store mængder mættet fedt. Det fortsætter altså med at indløbe studier der modsiger påstanden om at mættet fedt giver hjerte-kar sygdom. Senest er der indløbet studier der bekræfter at smør og mættet fedt er bedre for hjerte-kar sundheden end margarine og planteolier.

I perioden hvor en høj-kulhydrat lav-fedt kost er blevet promoveret er samtidig hyppigheden af diabetes og fedme eksploderet. Kulhydrater har den kedelige egenskb at det skaber sult fordi blodsukker og blod-insulin stiger og falder voldsomt. Det giver samtidig en stress-reaktion i kroppen som udløser binyrebarkhormon. Dette hæmmer cellernes insulinfølsomhed – og så kører rouletten: Kulhydrat – inflammation – åreforkalkning – hjerte-kar sygdom, overspisning, metaboliske syndrom, sukkersyge.

Derimod giver et højt indtag af fedtstoffer en dæmpning af blodsukker og blod-insulin udsvingene. Fedtstofferne er nødvendige for hormondannelse, dannelse af cellevægge, vedligeholdelse af nervesystemet, smidighed i cellevægge. Kolesterol beskytter mod infektioner og stress-skader. De er således ikke dannere af åreforkalkning men bliver blandet ind, når der kommer karskade, for at reparere.

Statiner er kendt for at skabe bivirkninger der i grelleste tilfælde nedbryder muskulatur og i yderste konsekvens giver nyresvigt på grund af muskelprotein der stopper nyrerne til. Andre bivirkninger knytter sig til den nedsatte reparation af cellevægge, nedsat vedligeholdelse af nervecellerne og nervestøttevævet, nemlig hukommelsesbesvær, konfusion, demens, black-out, impotens. På langt sigt anses det også for muligt af hjertemusklen bliver så svækket at man opbygger hjertesvigt.

Statiner virker ved inflammationsdæmpning. Dette kunne man opnå med mildere midler. F.eks. ingefær, hvidløg, Q10, selen, antioxidanter, fedtrig kost (man tager ikke på af den fedtrige kost, så længe man udelader kulhydrater og stivelse).

Tangterapi

Tangterapi har været anerkendt i århundreder, især omkring Middelhavet kendt som thalassoterapi eller algeterapi. Tangterapi er den dag i dag særdeles udbredt i Irland, Nord Irland, Spanien,
Frankrig, England, Grækenland, Tyrkiet og Japan. Folk fra alle samfundslag besøger deres lokale
tang-klinik for at nyde godt af tangterapiens gunstige indvirkning på både sjæl og legeme.

Behandlingerne har oftest en lindrende effekt på dårligdomme som ledbetændelse, gigtlidelser, eksem og psoriasis.
Hårdt fysisk arbejde – som havearbejde – giver ømme, stive muskler og led. Her har en tang-behandling en
positiv effekt på velværet, idet den giver opblødning
af de ømme muskler og får kroppen til at slappe helt
af.

Skønhedsvirkningen er tydelig når tangens indhold af antioxidant, anti-ældende og naturligt blødgørende
stoffer påvirker huden.
Resultaterne er særdeles positive og du vil både kunne se og føle en forskel.

De gamle grækere brugte tangterapi til sårheling, idet de kombinerede brugen af tang og saltvand til velgørende havbade. – Med stor succes.
Søvnløshed eller et dårligt søvnmønster kan ligeledes afhjælpes med varme tangbade kort før sengetid.

Magnesium hjælper mod astma

Næsten alle får langt mindre magnesium i kosten, end folk fik før. Det lader til, at astmatikere af den grund mærker meget mere til deres sygdom end nødvendigt. Men problemet er næsten ikke undersøgt. Magnesium hjælper mod astma. Næsten alle får langt mindre magnesium i kosten, end folk fik før. Det lader til, at astmatikere af den grund mærker meget mere til deres sygdom end nødvendigt. Men problemet er næsten ikke undersøgt. Man skal tage magnesium alvorligt. Det er et livsvigtigt mineral, men mange får langt mindre end de 3-400 milligram om dagen, man anser for tilstrækkeligt. Før industrialiseringen fik man gennemsnitligt ca. 500 mg om dagen. I dag får mange mindre end det halve. Flere rapporter har de senere år sat mangel på magnesium i forbindelse med astma og allergi. I 1994 viste en engelsk undersøgelse f.eks., at jo mere magnesium, astmatikere fik, jo bedre var deres lungefunktion. De, der fik 500 mg om dagen, havde 25% bedre lungefunktion end dem, der fik 400 mg – bedømt ved den mængde luft man kan puste ud på ét sekund. Astma var før i tiden ikke særligt udbredt. I dag er det en hårrejsende almindelig sygdom. Ca. hver tiende danske skolebarn har astma. I Aberdeen har hver fjerde barn i otte-årsalderen det. Hyppigheden er mere end tredoblet siden 1970-erne, og ingen har nogen fornuftig forklaring. Hvad nu, hvis magnesiummangel er en del af årsagen? Under et astmaanfald trækker bronkierne sig sammen, så luften hverken kan komme ud eller ind. Men allerede i 1912 viste den berømte læge Trendelenburg, at sammentrækningen modvirkes af magnesium. Det var på køer, men samme virkning blev i 1936 påvist på mennesker. Alligevel er der gjort forbavsende få lodtræknings forsøg for at undersøge virkningen på astma. Indtil nu har der siger og skriver foreligget to. Det ene (fra 1997) viste, at magnesium mindsker symptomerne hos voksne astmatikere. Det andet (fra 2003) viste ingen ting, men det skyldtes antageligt, at patienterne fik så megen astmamedicin, at der ikke var noget at forbedre. Mindre allergi. Nu har et hold brasilianske læger gjort et tredje forsøg. De har undersøgt 37 børn og unge (7-19 år) med vedvarende moderat astma og allergi. Alle fik medicinsk behandling i form af en astmaspray med bronkieudvidende medicin og binyrebarkhormon. Desuden havde de en akut-virkende spray til brug ved forværring. Denne behandling blev hos de 18 af børnene suppleret med 300 mg magnesium dagligt i to måneder. Resten fik placebo (”kalkpiller”). Hvem der fik hvad, afgjorde man ved hemmelig lodtrækning. Magnesium hjalp. De, der fik magnesium, havde i de to måneder betydeligt færre dage med astmaforværring (hhv. 12 og 17). Samtidig havde de væsentligt færre dage, hvor de tyede til den akut-virkende spray (hhv. 7 og 12). Trods det lille forsøg var forskellene statistisk meget sikre. I tilgift reagerede de behandlede langt mindre på de traditionelle priktest i huden, man bruger til at undersøge for allergi. De blev faktisk mindre allergiske! Desuden kunne man måle, at deres bronkieslimhinder var klart mindre irritable. Det er indlysende, hvad man må konkludere: Det ser ud til, at Trendelenburgs gamle opdagelse holder vand. Men magnesium er et meget billigt mineral (en depottablet med 360 mg koster lidt over en krone), som ingen kan tage patent på. Hvem vil betale for yderligere undersøgelser? Tag ikke fejl af magnesium og det kendte, tungtopløselige afføringsmiddel Magnesia (magnesiumoxid). Selv store mængder magnesia vil ikke forbedre magnesiumstatus. Derimod får man tynd mave.

Magnesium – middel mod kræft?

Jo mindre magnesium, du får, jo større er din risiko for kræft i tyktarmen – samt astma og en ubalance i muskel- og nervefunktion. Vanddrivende piller og tomme kalorier er hovedårsagen. Magnesium forebygger (måske) kræft. Jo mindre magnesium, du får, jo større er din risiko for kræft i tyktarmen – samt astma og en ubalance i muskel- og nervefunktion. Vanddrivende piller og tomme kalorier er hovedårsagen. Svenske forskere har opdaget, at mangel på magnesium tilsyneladende forøger risikoen for tyktarmskræft, en af de hyppigste former for kræft. Overhyppigheden blev fundet i en gruppe på over 66.000 kvinder i 40-70-årsalderen, som blev fulgt over en treårig periode. Flertallet af de 66.000 kvinder fik mindre end de anbefalede ca. 350 mg magnesium om dagen i deres kost. Faktisk hørte en kvinde til den øverste femtedel, hvis hun fik mere end 255 mg dagligt. Denne femtedel havde udpræget mindre risiko for tyktarmskræft end resten, og risikoen tiltog jævnt med aftagende indtag. Hvorfor får så få magnesium nok? Det burde ikke være svært at få nok. Det anslås, at ved forrige århundredes begyndelse fik en gennemsnitlig voksen mere end 1.000 mg magnesium om dagen. Altså fire gange så meget som de kvinder, der i dag får mest. Forklaringen er indlysende. Ved forrige århundredes begyndelse fik man ikke nær så mange tomme eller halvtomme kalorier, i form af sukker, margarine og hvidt mel, som man får i dag. I 100 gram havregryn er der næsten 300 mg magnesium, mens andre fuldkornsprodukter (og letbitter chokolade!) indeholder ca. 100 mg pr. 100 gram. Det er fire gange så meget som i industrielt forarbejdet hvidt mel. Magert kød, som man sjældent fik for 100 år siden, når ikke op på mere end omkring 25 mg magnesium pr. 100 gram, omtrent det samme som i grønsager som spinat, ærter og bønner. Sammenligningen er interessant af andre grunde end hensynet til kræft. Mangel på magnesium er i talrige undersøgelser sat i forbindelse med åreforkalkning og hjerteslag, sygdomme der var sjældne for 100 år siden. For en del år siden viste f.eks. en skotsk undersøgelse, at når astmatikere fik et tilskud på bare 100 mg magnesium, fik de tydeligt færre astmaanfald og mindre irritable slimhinder. Også astma er som bekendt en langt hyppigere sygdom i dag. Virkningen stemmer med, at man kan standse et astmaanfald med en intravenøs indsprøjtning af magnesiumsulfat. Magnesium har mange andre virkninger: Det hæmmer blodpladernes tendens til sammenklumpning og øger dannelsen af kvælstofilte (NO), som holder blodkarrene åbne og sikrer normalt kredsløb. Begge dele kan antages at mindske risikoen for blodprop i hjertet, en sammenhæng som er formodet, men ikke bevist. Den styrkes dog yderligere af, at magnesium har flere virkninger tilfælles med det kolesterolsænkende piller, man kalder statiner – dog uden at have disses bivirkninger. Den afslappende virkning på blodkarrene kan hænge sammen med den generelt afslappende virkning på muskler og nerver, som magnesium er kendt for. Før i tiden har man på mennesker fremkaldt fuld narkose med magnesium, lige som man kan fremkalde lokalbedøvelse ved at indsprøjte det under huden. Magnesium anvendes stadig som det vigtigste middel mod kramper ved svangerskabsforgiftning og kan bruges mod sygdommen stivkrampe. For flere har det dog betydning, at et magnesiumtilskud hjælper mod læggekramper, som mange gravide og ældre plages af. Umiddelbart virker det betænkeligt, at vi i dag får så meget mindre end før af et mineral med disse egenskaber. Ikke mindst i lyset af. at de uhyre udbredte vanddrivende piller bidrager til manglen ved at udskille magnesium via nyrerne. Hertil kommer så nu den mulige kræfthæmmende virkning. Da magnesiummangel bortset her fra skyldes tomme kalorier, er det umuligt at garantere, at kræfthyppigheden netop skyldtes mangel på magnesium og ikke noget af alt det andet, man må undvære, når man spiser usundt.

Selen mod arvelig brystkræft

Kvinder med arvelig brystkræft har ustabile kromosomer. Forsøg viser, at de bliver stabile efter selentilskud. Kunne selen hindre arvelig brystkræft? Kvinder med arvelig tendens til brystkræft har ustabile kromosomer. Nu viser forsøg, at stabiliteten kan normaliseres med selentilskud. Ca. hver tyvende tilfælde af brystkræft skyldes arv. Oftest er årsagen en medfødt mutation i det såkaldte BRCA1-gen, som under normale omstændigheder reparerer skader på kromosomer. Er man bærer af denne mutation, har man allerede som ung forhøjet risiko for at få brystkræft: Ca. 60% vil få sygdommen, før de fylder 50, og ca. 85% får det, før de bliver 70. Samtidig er risikoen for kræft i æggestokkene på ikke mindre end 60%. Det er en fortvivlende situation at være født med denne mutation, som stiller de ramte over for vanskelige beslutninger. Nogle foretrækker at få fjernet brysterne profylaktisk i en ung alder, mens andre lader stå til. De ramte må i hvert fald tænke på at få de børn, de ønsker, i en ung alder, hvis de vil bevare muligheden for at amme. Der er ingen sikkerhed for, hvornår sygdommen slår ned. Nu tyder imidlertid en højst interessant polsk undersøgelse på, at risikoen kan nedsættes betydeligt med et simpelt tilskud af selen. Tilskuddet formindsker drastisk frekvensen af kromosomskader hos kvinder med den medfødte defekt. Dette kan, hvis resultaterne holder, købe de udsatte kvinder tid og fritage dem for en større eller mindre del af risikoen. Forsøget blev udført ved det pommerske akademi for medicin i Stettin. Det gik ud på at måle mængden af mutationer – såkaldte kromosombrud – på hvide blodlegemer, der i laboratoriet blev udsat for ”kemisk stråling” i form af kemoterapi-medicinen bleomycin. Der blev udført to forsøg. I det ene sammenlignede man kromosombrud hos 26 kvinder med og 26 uden den medfødte defekt. Hos de første målte man 0,59 brud pr. celle, mens kvinder uden defekten kun fik 0,39. Støtte for teorien. 35 andre kvinder, som alle var bærere af mutationen, deltog nu i det andet forsøg. Halvdelen fik et dagligt tilskud af ca. 280 mg selen om dagen, hvorpå de efter 1-3 måneder fik taget blodprøver, så man kunne udsætte også deres blodlegemer for bleomycin. Resultatet var næsten nøjagtigt som i det første forsøg: I blodlegemerne fra de kvinder, der ikke fik selen, opstod 0,63 kromosombrud pr. celle, mens de der fik selen kun havde 0,40 brud pr. celle. Kvinder med den nedarvede mutation kunne med andre ord øge deres kromosomers stabilitet til det normale med noget så simpelt som et dagligt selentilskud. Spørgsmålet er så, hvordan dette skal fortolkes. Betyder det, at de samtidig fik nedsat deres kræftrisiko? Meget tyder på det, men sikker kan man ikke være. Andre forskere har konkluderet, at arvelig brystkræft til dels skyldes ustabile kromosomer. Atter andre har fundet, at brystkræft-patienter har klart flere kromosomafvigelser i deres hvide blodlegemer end raske. Desuden har adskillige forsøg vist sammenhæng mellem følsomheden for kræft i almindelighed og niveauet af kromosombrud. Yderligere viste en undersøgelse af 3.812 arbejdere, at de der fik flest kromosom-afvigelser, når de blev udsat for mutations-fremmende stoffer, også senere var mest tilbøjelige til at få kræft. Selen virker antioxiderende og har i flere forsøg vist sig stærkt kræfthæmmende. Da jordbunden i Polen (lige som Danmark) er meget selenfattig. mener forskerne, at et tilsvarende forsøg i andre lande kunne give et andet resultat. Deltagerne fik, hvad der svarer til ca. tre almindelige selentabletter med organisk selen om dagen. Det er en dosis, der med sikkerhed ikke overstiger det tilladelige.

Selen beskytter hjertet

En enkelt selenpille om dagen forhøjer blodets indhold af selen 50%. Samtidig aftager tilsyneladende risikoen for blodprop i hjertet med 25%.

En metaanalyse viser, at selen beskytter hjertet mod åreforkalkning. 50% mere selen svarer til 25% mindre risiko for blodprop.

Beskytter selen mod åreforkalkning og blodprop i hjertet? Det har der længe været uenighed om. Nu har forskere fra Johns Hopkins Universitetet i Baltimore forsøgt at skabe overblik over de utallige undersøgelser.

I en såkaldt metaanalyse gennemgår de et større udvalg af befolkningsundersøgelser – hvor man f.eks. følger en stor gruppe mennesker i mange år og ser, hvem der får ondt i hjertet – samt de kun seks lodtrækningsforsøg, der er udført. Resultatet er opmuntrende, selv om man som sædvanligt må sige, at den endelige dom ikke er afsagt.

På forhånd er der gode grunde til at tro, at selen beskytter mod åreforkalkning. F.eks. ved man, at selen indgår i et antioxiderende enzym, Glutathion-peroxidase (GSHpx), som modvirker iltning af blodets fedtstoffer, hvilket er et afgørende led i åreforkalknings-processen. Man ved, at mennesker, der får så lidt selen som det er almindeligt i Danmark, danner mere af dette beskyttende enzym, når de får mere selen.

Et andet selenprotein (selenoprotein P) formodes at beskytte blodkarrenes inderside mod angreb af iltede fedtstoffer og frie iltradikaler. Også dette burde forebygge åreforkalkning.

Endelig binder selen sig ret fast til giftige metaller som kviksølv, cadmium og arsen, som alle mistænkes for at fremme åreforkalkning. Hvis man f.eks. –  som flere eksperter – mener, at afgivelsen af kviksølv fra amalgamplomber kan medføre åreforkalkning og anden dårligdom, er det logisk at indtage ekstra selen for at modvirke skaderne. 

Hvad siger så undersøgelserne? Befolknings-undersøgelserne viser sammenlagt, at når selenkoncentrationen i serum stiger med 50%, falder risikoen for hjertetilfælde (som følge af åreforkalkning) med ca. 25%. Det er til at huske. Under danske forhold skal der rundt regnet en selenpille (100 mikrogram) til for at forøge blodets indhold af selen med 50%.

Kan man så regne med, at hvis man tager selen i form af en enkelt pille – andre muligheder er der ikke, hvis man vil have mere selen – har man mindsket sin hjerterisiko 25%? Nej, siger forfatterne, for vender man sig fra befolknings-undersøgelserne til de mere præcise lodtrækningsforsøg, finder man alt i alt kun en risikoreduktion på 11%. Desuden ved vi af sørgelig erfaring, at befolknings-undersøgelser kan snyde. Af uklare grunde tegner de ofte et lidt for rosenrødt billede af virkeligheden.

Men der er også indlysende indvendinger mod indvendingerne. Befolknings-undersøgelser følger mennesker, der måske livet igennem har fået den angivne mængde selen. Samtidig er åreforkalkning en proces, der udvikler sig fra den tidligste ungdom. Det er ikke rimeligt at forlange, at et selentilskud gennem nogle få år i et lodtrækningsforsøg skal have samme virkning som et indtag gennem hele livet. Typisk varede lodtrækningsforsøgene godt tre år. Man kunne lige så godt påstå, at  det gælder om at få selen nok fra den tidlige ungdom.

Whey Proteinpulver

Whey Proteinpulver

Whey proteinpulver er kongen af proteinpulver

Whey proteinpulver er kongen af proteinpulver, dette protein optages let og hurtigt i kroppen og er perfekt til hård træning, som styrketræning, vægtløftning og andre fysisk krævende træningsmetoder.

Whey proteinpulver er det mest populære blandt idrætsfolk, for det er bevist at det virker, under hård træning nedbrydes dine muskler, whey proteinpulver går ind og giver musklerne proteiner og aminosyrer så dine muskler hurtigt og effektivt bliver genopbygget, stærkere end før træningen.

Der findes 2 typer af proteinpulver som er klart de mest brugte, det første og klart største er whey proteinpulver, whey proteinpulver er det man kalder hurtig optagende i kroppen, dvs. det virker næsten med det samme. Det andet er kasein proteinpulver, dette protein pulver er langsom optagende i kroppen, og bruges ofte til at indtage inden sengetid, på denne måde får kroppen et skud protein, og dette vil holde i mange af nattetimerne, så musklerne har noget at arbejde med.

Begge typer af proteinpulver er udvundet af komælk, men da der er betydeligt mere valle i komælk, så er valle proteinpulver billiger end kasein proteinpulver, så mange foretrækker kun at benytte sig af whey proteinpulver. Men det ændrer stadig ikke, at hvis du vil have det hele dækket, også om natten, så er kasein et perfekt supplement til den hårdt trænende person!

Er whey proteinpulver overhovedet nødvendigt?

I princippet er det ikke nødvendigt, for med den helt korrekte kost kunne du få dækket hele dit behov via denne, men som de fleste ved skulle man bruge mange timer hver dag på at forberede sådan en kost, så whey proteinpulver er en god erstatning/supplement til en normal kost.

Whey proteinpulver kan også afhjælpe muskelømhed efter hård træning, hvis ikke musklerne får de rette aminosyrer og proteiner, så fremkommer nemlig smerter i disse, så med whey proteinpulver er du sikret godt mod dette!

Hvor meget whey proteinpulver skal du tage?

Der er mange bud på dette, ifølge diverse trænings hjemmesider og lignende er det alt fra 1,5 gram til 2,5 gram per kilo af din kropsvægt, en god tommelfinger regel er 2 gram, så en person på 90 kilo bør indtage 180 gram om dagen, husk dog på at du også får proteiner igennem din kost, så spiser du en meget proteinrig kost, så skal dette trækkes fra.

Whey proteinpulver kan virke meget mættende, men husk på at du aldrig må lade dine daglige måltid erstatte af whey proteinpulver, man har nemlig behov for kulhydrater, og andre vigtige stoffer som man normalt får gennem sin almindelige kost, kulhydrater findes i store mængder i fisk, fjerkræ og køb, så husk at spise ved siden af sin indtagelse af whey proteinpulver.

Whey proteinpulver er absolut det billigste proteinpulver som er på markedet, og da man skal have en del hver dag, så er det klart det billigste at benytte til sin træning, du kan tilmed få store rabatter ved at købe f.eks. 10 kilo ad gangen, undersøg det nærmere hvis du ved du vil træne i længere tid, der kan virkelig spares penge  på store indkøb.

Du spiser/drikker ikke animalske produkter?

Skulle du være hardcore vegetar og ikke indtager animalske produkter, som komælk jo er, så er der heldigvis et alternativ, dette er ikke billigt, men stort set ligeså godt som whey proteinpulver.

Det er Soja proteinpulver vi snakker om, dette proteinpulver er udvundet af soja bønner på nænsom vis, og har næsten de samme mængder af proteiner og essentielle aminosyrer som whey proteinpulver, så du behøver ikke undvære proteinpulver blot fordi du er vegetar!

Kreatin og proteinpulver

Der er forskellige opfattelser af om kreatin er nødvendig sammen med whey proteinpulver, men da disse to har forskellig indvirkning på kroppen og musklerne, kan man med stor fordel benytte sig af kreatin sammen med whey proteinpulver, kreatin giver et boost her og nu, og er en slags præstationsfremmende stof, så især personer som træner kraftbetonede discipliner som bodybuilding, vægtløftning, styrketræning, sprint, kuglestød kan have stor fordel f kreatin.

Meningerne er mange, men et er faktum, med whey proteinpulver giver du din krop, den absolut bedste grundsten at arbejde videre på, så er du sikret at kroppens muskler ikke mangler de essentielle aminosyrer, og proteiner som denne behøver for maksimum resultat.

Hvad er stenalderkost?

Stenalderkost er den diet, som også går under navnet Paleo. Denne kost hjælper os tilbage til vores rødder ved at sørge for, at vi spiser den kost, som der blev serveret i vores del af verden for årtusinder siden. Nogen forskning tyder på, at vi i dagens vestlige verden spiser forkert i forhold til hvad der ville være det optimale for vores kroppe, og at det medfører mange livsstilssygdomme, som vi kunne undgå hvis blot vi spiste den rigtige kost.

Hvilke madvarer indgår i stenalderkost – og hvilke madvarer skal undgås?

Når du spiser stenalderkost, så spiser du meget kød, og en del grønt, men det er dog ikke alle slags grøntsager, du må spise. Desuden så indgår der nødder, og nogle forskellige olier og mange forskellige kerner. Du undgår de fleste rene kulhydrater, som man ellers for eksempel kan få gennem kartofler, brød, pasta og ris. Meget af mætheden, du måske almindeligvis får dækket gennem disse fødevarer, skal du derfor have dækket på anden vis, idet du skifter over til stenalderkost.

Her kommer du i stedet i høj grad til at opnå mæthed gennem proteinerne fra æg, mange typer af kød og helt magre yoghurter såsom skyr og græsk yoghurt, og så fra alle de kerner, du spiser i denne kost. Meget forskning peger på, at stenalderkost har fat på en rigtig fidus, og at denne kost kan gøre dig mere sund.

For det første vil du blive fyldt med vitaminer, og desuden vil din krop blive renset ud for for mange ophobede kulhydrater. Din krop vil dermed indeni i højere grad komme til at afspejle, sådan som vi gik og så ud tilbage i tiden, den gang hvor fy-ingredienser som forarbejdede madvarer, færdigretter og slik og andet stads slet ikke fandt plads i kosten hos folk.