Social kapital

Vi kan hjælpe din arbejdsplads til at få øje på jeres sociale kapital. Den findes også hos jer – i en mere eller mindre opdyrket form. Forskning og undersøgelser viser tydelige sammenhænge mellem arbejdspladsens sociale kapital og produktivitet og oplevelser af det psykiske arbejdsmilø.

I leansammenhæng eller under omstruktureringer reducerer en høj social kapital fx. oplevelser af utryghed og uforudsigelighed.