Sundhedsagenter

Gode intentioner er der nok af! Når hverdagen rammer, går sundhedsprocesserne alt for ofte i stå på grund af manglende struktur og koordinering. Det betaler sig at uddanne en gruppe af sundhedsagenter til forankring og operationalisering i hverdagen.

Undervisninsform:

  • Oplæg og case-træning
  • Coachende øvelser med medkursister
  • Erfaringsudveksling (Hvad er gået godt? Hvilke udfordringer har I mødt?)
  • Løbende opgaver til refleksion
  • Løbende rådgivning og vejledning pr. telefon/mail