Sundhedsledelse

Fryns eller strategi?
Sundhedsledelse er dét, der flytter dine sundhedsindsater fra fryns til strategiske værdiskabere. Når du håndtere sundhed på lige fod med andre ledelsesparametre, opnår du en større tilbagebetaling og dit overblik bliver ganske enkelt større.

Vi kan hjælpe dig med at systematisere og planlægge indsatserne ud fra en helhedsbetragtning af din virksomhed. Vi hjælper dig med at komme rigtigt i gang med sundhedsprocessen og det forebyggende arbejde. På den måde sikrer du en fortløbende proces, der integreres i dagligdagen.

Vores tilgang
Vores rådgivning i sundhedsledelse bygger bl.a. på Sundhedsstyrelsens 5-trinsmodel. 5-trinsmodellen er et redskab til virksomheder, der ønsker at arbejde strategisk og systematisk med sundhedsfremme.

Elementer i sundhedsledelse: 

• Vi rådgiver ledelsen om, hvordan I kommer i gang.
• Vi sørger for opstart og facilitering af lokale sundhedsgrupper og sundhedsprojekter
• Vi faciliterer og starter ledernetværk med fokus på sundhed og trivsel.
• Vi tilbyder kurser i sundhedsledelse for ledelse og mellemledere.
• Vi tilbyder kursus for lederen som sundhedsaktør.
• Vi rådgiver om sundhed som målrettet strategisk indsats.