Sundhedsteoretisk tilgang

Når vi rådgiver og vejleder medarbejdere om sundhedsfremme i virksomheder og organisationer, læner vi os op ad den adfærds-ændrende rådgivningsmetode, som kaldes ”Den motiverende samtale”.

Dette er en psykologisk anerkendt samtalemetode, der hjælper med motivation til forandring.

Samtalen bygger på, at medarbejderne selv finder sine egne ønskede løsninger, efter at sundhedskonsulenten har formidlet den faglige vurdering af resultatet fra fx en sundhedsprofil.

På den måde gøres medarbejderen til en aktiv medspiller, der selv skaber indre motivation til forandringer.

Der lægges vægt på de emner, som medarbejderen selv viser motivation for inden for KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress) faktorerne.

Metoden bygger på, at sundhedskonsulenten udforsker og afklarer fordele og ulemper ved den nuværende sundhedsadfærd, og hvad vedkommende kan opnå og/eller undgå gennem en livsstilsændring.

Metoden er valgt, da det er en anerkendt og meget anvendelig metode til at indarbejde ny viden og holdningsændringer, der bidrager til at modtageren opnår øget handleevne inden for sundhedsændringer.

Vi arbejder desuden bevidst med Empowerment begrebet som metode i vores sundhedsprofiler, da sundhedsprofilen skal gøre medarbejderen til aktør for egen sundhed.