Supervision

Indsigt og nye ideer
Supervisionen kan omhandle en specifik opgave og løsningen af den, ligesom supervisionen kan være for både individer og grupper. Vores psykologer har den nødvendige ledelsesfaglig indsigt. Den anvendes til at inspirere, skabe refleksion og vejlede med respekt for de konkrete situationer, som lederen, medarbejderen eller gruppen befinder sig i.

Metode
Vores tilgang er systemisk, narrativt og anerkendende. Supervisionen vil typisk foregå som et forløb af flere mødegange. På den måde får deltagerne mulighed for at reflektere over og afprøve nye idéer i deres hverdag i et løbende samspil med supervisoren.