Trivselshotline

Mistrivsel har store menneskelige og økonomiske omkostninger for arbejdspladsen. Trivselshotlinen et element blandt flere, der kan hjælpe dig til at øge trivslen på arbejdspladsen.

Et anonymt frirum
Trivselshotlinen er et effektivt redskab i kampen mod stress og mistrivsel. Ledere og medarbejdere tildeles et frirum, hvor de anonymt kan sparre med og få rådgivning fra vores erhvervspsykologer. Psykologen støtter desuden medarbejderen eller lederen i, hvordan vedkommende kan involvere de rette personer på arbejdspladsen i sin frustration, utryghed, afmagt eller m.m.