Trivselsmåling

I første omgang en ledelsesopgave..
Den gode trivselsmålingsproces kræver engagement; først fra ledelsen og siden fra medarbejderne. Vi kan hjæple jer medat strukturere og gennemføre et forløb, der tager højde for det nødvendige ledelsesengagement og medarbejderenes involvering.

Arbejdspladser er forskellige
Derfor tilpasser vi spørgerammen, så den rammer jeres behov og situation. Vores foruddefinerede spørgeramme forholder sig til både jobfaktorer og relationerne på din arbejdsplads. Samtlige spørgsmål er udledt på et forskningsbaseret grundlag af NFA (Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø). Den er teoretiske referenceramme er De 6 guldkorn og Social Kapital.

Trivselsmåling og APV i ét
Du kan med fordel samle trivsels- og APV-målingen i én og samme måling. Der er utallige koblinger mellem de to og med en integreret spørgeramme, hvor trivsel, arbejdsmiljø og sundhed forenes, kommer du hele vejen rundt – i én og samme proces.

På den måde reducerer dutiden brugt på planlægning, gennemførelse og opfølgning. Vi hjælper dig med at organisere arbejdet i et samspil mellem HR og AMO.